Izvēlies sava nākamā piedzīvojuma galamērķi

ABAVA

Ventas labā krasta pieteka (lielākā Ventas pieteka). Tek caur Tukuma, Kandavas, Talsu un Kuldīgas novadiem. Garums — 134 km

BĀRTA

Bārta ir upe Latvijā un Lietuvā. Sākas Žemaitijas augstienē Plunģes rajonā, ietekot Liepājas ezerā. Garums - 103 km (Latvijā 47 km)

 Uzzināt vairāk   

DURBE

Durbe ir upe Kurzemes rietumos. Iztek no Durbes ezera, tekot cauri Durbes, Aizputes un Pāvilostas novadiem. Garums - 47 km

 Uzzināt vairāk  

ENGURE

Uzzināt vairāk

Engure ir upe Ventspils novadā. Iztek no Usmas ezera un ietek Puzes ezerā. Garums - 27,3 km

RĪVA

Uzzināt vairāk

Rīva, saukta arī Rīve, ir upe Kurzemes rietumu piekrastē. Ietek Baltijas jūrā dienvidos no Jūrkalnes. Veido šauru baseinu starp Sakas un Užavas baseiniem. Iztek no Vilgāles ezera Kurmāles paugurainē. Garums  - 53 km


TEBRA

Uzzināt vairāk

Tebra ir Sakas labā satekupe Aizputes un Pāvilostas novados. Iztek no Podnieku ezera Kalvenes pagastā. Garums – 69 km


ROJA

Uzzināt vairāk

Roja ir upe Ziemeļkurzemē, Talsu un Rojas novados. Sākas kā novadgrāvis pie Valdgales pagasta Pobužiem. Tek pa Ziemeļkursas augstienes Talsu pauguraini, vairākkārt strauji mainot tecēšanas virzienu. Ietek Rīgas jūras līcī pie Rojas. Garums – 78 km.


UŽAVA

Uzzināt vairāk

Užava ir Baltijas jūrā ietekoša upe Kuldīgas, Alsungas un Ventspils novados. Sākas satekot novadgrāvjiem starp Gudeniekiem un Basu muižu Gudenieku pagastā. Ietek jūrā lejpus Užavas ciema. Garums - 67 km


VENTA

Uzzināt vairāk

Venta ir upe Latvijā un Lietuvā, iztekot Veņu ezerā (Lietuvā) un ietekot Baltijas jūrā (Latvijā). Uz Ventas atrodas platākais dabīgais ūdenskritums Eiropā - Ventas rumba. Upes garums — 346 km